پارس ناز پورتال

قدرت زندگی را به دست بگیرید

قدرت زندگی را به دست بگیرید

    وقتی شما زیر بار فشارهای عصبی هستید و تاب تحمل اینهمه مشکل را ندارید کمی صبر کنید یک قدم به عقب بردارید و فکر کنید که چه چیزهایی در زندگی شما وجود دارد که باید به خاطر آن شکرگذار باشید مثل سلامتی – داشتن خانواده – دوست خوب و یا هر چیز بزرگ و کوچک خوبی که در زندگیتان وجود دارد .

    وقتی در شرایط سخت زندگی قرار میگیرید انجام کارهای بسیار ساده ای مثل تماشای غروب آفتاب – گوش دادن به یک موسیقی زیبا – روشن کردن یک شمع و یا خواندن کتابی جالب میتواند حال شما را بهتر کند به خودتان اجازه بدهید تا از نعمت هایی که در زندگیتان وجود دارد لذت ببرید .

    بعضی وقتها لازم است که کمی عقب برویم و از دور به زندگیمان نگاه کنیم و ببینیم که هستیم و چه داریم .

    زندگی خیلی بهتر و بزرگتر از آنست که با چشم های ظاهریمان می بینیم این چشم ها را باید بست و با چشم دل به دنیا نگاه کرد آنوقت زندگی حتی با تمام مشکلاتش برایمان دلپزیرتر میشود .