پارس ناز پورتال

دیدن این جشنواره باحال را از دست ندهید (عکس)

دیدن این جشنواره باحال را از دست ندهید (عکس)
اینجا در مزرعه Spargelhof Buschmann & Winkelmann بیش از 80 نوع کدو تزئین شده و برای عرضه و فروش اماده شده است.با هم گوشه ای از این میوه تزئین شده را می بینیم.