"> عکس لو رفته و دیده نشده از حریم سلطان

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

عکس لو رفته و دیده نشده از حریم سلطان

عکس لو رفته و دیده نشده از حریم سلطان
 
سریال حریم سلطان این روزها در ترکیه با قهر کردن مریم اوزرلی مخاطبانش را از دست می دهد و مثل سابق بیننده ندارد.یکی از روزنامه های ترکیه کاریکاتوری جالب از این سریال را منتشر کرده است.