دویدن این زن رکورد شکاند (عکس)

دویدن این زن رکورد شکاند (عکس)

وی مسیر صد متری مسابقه را در 16.59 ثانیه سپری كرد و ناشمرا به عنوان ركورددار جدید در كتاب ركوردهای گینس ثبت كرد.

 
 
Xبستن تبلیغ
تبلیغات
Xبستن تبلیغ
تبلیغات