پارس ناز پورتال

صحرای عرفات با دیدی متفاوت

مجموعه : مذهبی
صحرای عرفات با دیدی متفاوت
صحرای عرفات در حومه شهر مکه قرار دارد که حجاج در روز دوم حج در این منطقه مستقر می شوند.