پارس ناز پورتال

زنانی عجیب با بینی های دکمه ای (عکس)

زنانی عجیب با بینی های دکمه ای (عکس)
زنان قبیله آپاتانی در اواسط قرن بیستم از یک سری دکمه ها در بینی های خود استفاده می کردند تا با این کار چهره خود را زشت کرده و از حمله ی افراد قبایل دیگر به قبیله ی خود در امان بمانند اما با گذشت دهه ها از این رسم، دیگر این کار در این قبیله منسوخ شده است.