پارس ناز پورتال

عکس خانوادگی هاشمی رفسنجانی

مجموعه : مجله خبری روز
عکس خانوادگی هاشمی رفسنجانی
ماه بی‌بی صفریان، مادر عفت مرعشی، همسر آیت‌ الله هاشمی رفسنجانی است.