پارس ناز پورتال

شناسایی دختری در سه حادثه تروریستی آمریکا

مجموعه : مجله خبری روز
شناسایی دختری در سه حادثه تروریستی آمریکا

تصویری که در این مطلب مشاهده می کنید یک دختر را نشان می دهد که در هر 3 حادثه تروریستی طی سالهای گذشته شرکت داشته است که رسانه ها توانسته اند عکس او را شکار کنند ، ولی واقعیت چیز دیگری است و او قرار است نقش یک مادر دلخسته و زخمی را بازی کند تا مردم جامعه مخاطب را تحت تاثیر قرار دهد.


این خانم توسط کاربران شبکه ای اجتماعی شناسایی شده است و کاربران زیر این تصویر نوشته اند:
دختری که در تصاویر محدود رسانه ای منتشر شده از سه حادثه تروریستی رسانه ای آمریکا همیشه حضور دارد و در حال گریه است.

این زن در هر 3 مکانی که حادثه های تروریستی صورت گرفته است حضور داشت

1: sandy hook elementary school shooting (ایالت connecticut )
2: aurora shooting (ایالت colorado)
3: boston marathon bombings ( ایالت massachusetts )
عجیب نیست ؟! اتفاقی است ؟! اگر اتفاقی نیست ، چه نتیجه ای می توان گرفت ؟!
بازهم دولت پلیسی آمریکا و پروژه های کنترل ذهن و کنترل جامعه اش و مردم بدبخت آمریکایی ..؟!
برای انتخاب این خانم حتی چهره و زیبایی او و آرایش موهایش نیز موردتوجه قرار گرفته است.