پارس ناز پورتال

پرخوری و استرس در کودکی

مجموعه : رژیم و تغذیه
پرخوری و استرس در کودکی

 افرادی که در دوران نوزادی در محیطی پر استرس بزرگ شده‌اند بیشتر از دیگران در بزرگسالی غذاهای آماده و سرشار از چربی و قند مصرف می‌کنند

به گزارش ایرنا، محققان آمریکایی اعلام کردند که این افراد بیشتر از دیگران‌ در بزرگسالی به اضطراب و استرس دچار می‌شوند.

محققان انجمن مطالعه رفتار تغذیه‌ای اعلام کردند: این دسته از افراد بیشتر از دیگران تمایل دارند به راحتی غذا بخورند و غذاهای چرب را بیشتر از دیگران انتخاب می‌کنند.

محققان در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیدند که این رفتار در زنان بیشتر از مردان مشاهده می‌شود.

آنها می‌گویند: بر خلاف نظر برخی افراد، مطالعه اخیر نشان می‌دهد زندگی پر استرس، حتی بر نوزادان و کودکان نیز تاثیر منفی دارد و تعیین کننده بسیاری از رفتارهای آینده آنان است.