پارس ناز پورتال

تبلیغات

عکس بوسه بر آب شاهکار عکاس انگلیسی

عکس بوسه بر آب شاهکار عکاس انگلیسی

بوسه بر آب شاهکار عکاس انگلیسی

ارک هانکاکس یک لحظه باور نکردنی را شکار کرده است. یک مرغ عشق آنقدر به تصویر خود در آب زل می زند که سرانجام شیفته آن می شود.روزنامه دیلی تلگراف نوشته است که او برای گرفتن این عکس یک ماه تمام در نقطه مقابل این منطقه که محل گذر مرغان نغمه سرای از این جنس است به کمین نشسته تا سرانجام به این تصاویر دست پیدا کرده است.

عکس بوسه بر آب شاهکار عکاس انگلیسی