پارس ناز پورتال

چهره های ناآشنا و رنگارنگ (عکس)

چهره های ناآشنا و رنگارنگ (عکس)
هندی ها از مرز 1 میلیارد و 200 میلیون نفر گذشتند.

کشوری معروف به هفتاد و دو ملت که البته ملل و قبایل آنها بیشتر از 72 است و شامل بنگالی، گجراتی،ندوستانی، تلوگویی، ماراتی، تامیل، کانارایی، پنجابی و … هستند.تعداد زبان رسمی در هند 18 زبان است و علی رغم تنوع زیاد فرهنگی، مردمی دوست داشتنی به نظر می رسند.

در این گزارش، چهره های مختلف مردم هند را با هم می بینیم.