پارس ناز پورتال

تصاویری قدیمی از حجاج عاشق

مجموعه : مذهبی
تصاویری قدیمی از حجاج عاشق
سفر حج، تا یکی دو قرن پیش به سادگی سفرهای امروزی نبود. کاروان های زائران برای رسیدن به مکه باید از دریا و صحرا می گذشتند و ماه ها در سفر بودند.با دیدن این تصاویر کمی با دشواری‌های سفر حج در ایام قدیم آشنا می‌شویم.