پارس ناز پورتال

رنگ کمان از نوع گل کلم (عکس)

رنگ کمان از نوع گل کلم (عکس)
یک کشاورز خوش سلیقه در مزرعه خود موفق شده است که گل گلم‌های رنگی پرورش دهد و از همه رنگ گل کلم در مزرعه رنگارنگ خود دارد . این کشاورز هدف خود را از این کار ترغیب مردم برای مصرف بیشتر سبزیجات بیان می‌کند .