پارس ناز پورتال

عجیب ترین کلکسیون حیوانی

عجیب ترین کلکسیون حیوانی
تایر کویتر ( Thayer Cueter )  از شهر ادموندز ایالت واشینگتن آمریکا بیش از 10 هزار یادگاری قوربافه ای مانند اسباب بازی یا لباس خواب دارد که هم اکنون دارنده بزرگترین کلکسیون یادگاری های قورباغه ای می باشد.