پارس ناز پورتال

گاوی که رکورد گینس را شکاند (عکس)

گاوی که رکورد گینس را شکاند (عکس)
کوتاه ترین گاو جهان آرچی ( Archie ) نام دارد یک گاو از نژاد دکستر می باشد و در شهر آنتریم در ایرلند جنوبی زندگی می کند.

این گاو 32 ماهه تنها 72.6 سانتی متر بلندا دارد .