پارس ناز پورتال

عجیب ترین رکورد با ساعت کوکی (عکس)

عجیب ترین رکورد با ساعت کوکی (عکس)
جی ودن ( Jay Wheddon ) از بریتانیا در 3 اکتیز 2008 در لندن توانست با شکستن 88 ساعت کوکی ( دارای زنگ هشدار ) رکورد شکستن بیشترین ساعت کوکی در یک دقیقه با پا را از آن خود کند.


 

عجیب ترین رکورد با ساعت کوکی (عکس)