پارس ناز پورتال

شهری که در احاطه گربه هاست (عکس)

شهری که در احاطه گربه هاست (عکس)
شهر گربه ها در منظقه هانتونگ پس از آن تشکیل شد که ساکنین این منظقه پس از تعطیلی معدن آن را به همراه حیوانات خانگی خود در سال 2008 رها کردند و آن را تبدیل به شهر گربه ها کردند.