پارس ناز پورتال

وحشتناک ترین نوع طراحی در کفش (عکس)

مجموعه : مدل لباس جدید
وحشتناک ترین نوع طراحی در کفش (عکس)
این کفش های زنانه در مجالس بسیار خودنمایی می کند.