مشهورترین دلقک های ناصرالدین شاه قاجار (عکس)

مشهورترین دلقک های ناصرالدین شاه قاجار (عکس)

تصاویری کامل از مشهورترین دلقک های دوره گرد و درباری مشهور در زمان ناصرالدین شاه قاجار که بساط شادی را برای مردم و شاه قاجار فراهم می کردند.گفتنی است تعدادی از این تصاویر برای اولین بار منتشر می شود.

تصاویری کامل از مشهورترین دلقک های دوره گرد و درباری مشهور در زمان ناصرالدین شاه قاجار که بساط شادی را برای مردم و شاه قاجار فراهم می کردند.گفتنی است تعدادی از این تصاویر برای اولین بار منتشر می شود.

 
 
 
 
Xبستن تبلیغ
تبلیغات
Xبستن تبلیغ
تبلیغات