پارس ناز پورتال

والیبال بازی دیدنی کیت میدلتون (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
والیبال بازی دیدنی کیت میدلتون (عکس)
کیت میدلتون ، دوشس کمبریج حضور یک کارگاه Sportaid ورزشکار در پارک ملکه الیزابت المپیک در اکتبر ۱۸، ۲۰۱۳ در لندن، انگلستان.