پارس ناز پورتال

دستگیری بردگان جنسی توسط پلیس (+18)

مجموعه : مجله خبری روز
دستگیری بردگان جنسی توسط پلیس (+18)
پلیس در یك عملیات شبانه گسترده در شهرستان مترو پلین در میرلند غربی انگلستان 9 خانه فساد و مركز قاچاق انسان به منظور بهره كشی جنسی و فروش قربانیان به عنوان بردگان جنسی شناسایی و عوامل آن دستگیر شدند.


عملیات بازداشت عوامل و پاکسازی خانه های فساد بصورت بسیار گسترده انجام گرفت كه در برخی از عملیتها پلیس با شكستن درب محل اختفای عاملین قاچاق انسان توانست 5 تن از سر كرده های اصلی این باند مخوف دستگیر کند. سال گذشته 2252 نفر از قربانیان قاچاق انسان كه به منظور سو استفاده جنسی توسط پلیس عوامل آن شناسایی و قربانیان آزاد شدند.


بنابراین گزارش لهستان،رومانی،نیجریه،ویتنام،مجارستان از جمله پنج كشوری در جهان هستند كه در داشتن مكان هایی برای خرید و فروش انسان به منظور بهره كشی جنسی مبادرت دارد و بیشترین افراد مهاجر به این كشورها ناپدید می شوند.

به گفته "تیم بیكن" سرپرست كارآگاهان ویژه ، باور این موضوع سخت است كه بپذیریم برده داری به شكلی مدرن در جوامع كنونی رواج می یابد و گزارش های مبنی بر آن افزایش یافته است این موضوع در میرلند دردناك و تأسف برانگیز و ما مصمم به توصیف و توقف آن هستیم.

خانه فساد پسران خودفروش تهرانی برای خدمات به زنان پولدار ، در این عملیات گسترده بیش از 40 هزار افسر پلیس بصورت همزمان شركت داشته اند. در مكان های شناسایی شده چندین قبضه اسله كمری،انواع گوشی تلفن همراه، آدرس مكان های انتقالی قربانیان به عنوان مقصد و مقادیر قابل توجهی از انواع مواد مخدر كشف و ضبط شد.