پارس ناز پورتال

عکس خانوادگی اولین بازیکن پرسپولیس

عکس خانوادگی اولین بازیکن  پرسپولیس
محمود خوردبین این روزها سر از پا نمی شناسد. او که اولین بازیکن تاریخ پرسپولیس خوانده می‌شود حالا نوه دار شده است.