"> عکس جنجالی از بلند قدترین دختر ایرانی

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

عکس جنجالی از بلند قدترین دختر ایرانی

عکس جنجالی از بلند قدترین دختر ایرانی
این بازیکن بلند قامت بسکتبال را در این عکس در میان هم تیمی هایش مشاهده می کنیم. با وجود اینکه در این عکس کاملا خم شده اما باز هم از سایر هم بازیانش در تیم بسکتبال با قدی کاملا بلند تر مشهود است.

مهسا تقدمی بازیکن بسکتبال تیم منتخب مشهد با ۱۹۹ سانتی متر قد در واقع بلند قامت ترین دختر ورزشکار ایرانی است که به طور رسمی ورزش می کند.