پارس ناز پورتال

شهری زنده در زیر اقیانوسها (عکس)

شهری زنده در زیر اقیانوسها (عکس)
ساکنان در شهر زیر آب کنونی به کشاورزی و دامداری و کار در معادن زغال‌سنگ مشغولند و بر روی زمین استراحت می کنند؛ ساکنان شهر زیرآب آینده اما در زیر آب و در کنار ماهیان و دیگر آبزیان زندگی خواهند کرد و شاید باید در آب به دنبال کار بگردند!

شهر زیر آب از توابع سوادکوه در استان مازندران در شمال ایران است. این شهر، واقعی و متعلق به اکنون است؛ اما فیل پائولی می خواهد شهر زیر آب دیگری بسازد که متعلق به آینده است!

 ساکنان در شهر زیر آب کنونی به کشاورزی و دامداری و کار در معادن زغال‌سنگ مشغولند و بر روی زمین استراحت می کنند؛ ساکنان شهر زیرآب آینده اما در زیر آب و در کنار ماهیان و دیگر آبزیان زندگی خواهند کرد و شاید باید در آب به دنبال کار بگردند!ایده فیل پائولی اکنون به رویایی می ماند که او می گوید حدود بیست سال است که در سر دارد. در این شهر رویایی 100 نفر می توانند در کنار هم زندگی کنند. کسانی که در شهر زندگی خواهند کرد رای هوا، مواد غذایی و سایر ملزومات به جهان خارج نیاز نخواهند داشت.

طراح که یک کتاب در مورددنیای زیر آب نوشته، امیدوار است خانه رویایی اش را در طول عمر خود به چشم ببیند؛ شهری که هم اجزایش و هم نحوه زندگی در آن، کاملا با محیط زیست سازگار است. نام این شهر بیوسفر2 است که شامل 8 کره کوچک وبزرگ بع عرض 1105 فوت است.هر دو شهر زیرآب به علت پتانسیل بسیار قوی که در زمینهٔ گردشگری دارند می‌توانند به قطب‌ گردشگری تبدیل شود؛ یکی در ایران و دیگری در هر یک از آب های جهان!


 

شهری زنده در زیر اقیانوسها (عکس)
 

شهری زنده در زیر اقیانوسها (عکس)
 

شهری زنده در زیر اقیانوسها (عکس)