پارس ناز پورتال

لاغر شدن یک پسر بخاطر متلک یک دختر (عکس)

مجموعه : رژیم و تغذیه
لاغر شدن یک پسر بخاطر متلک یک دختر (عکس)
از آن روز تصمیم به لاغر کردن می‌گیرد و در مدت ۱۸ ماه به وزن ۹۶ کیلو می‌رسد

این مرد جوان همیشه حدود ۲۱۰ کیلو وزن داشته است روزی در یک دیسکو دختری به وی می‌گوید که از جلوی چشم من دور شو چون دیدن هیکل و قیافه زشت تو من را مریض می‌کند.