پارس ناز پورتال

این حیوان زشت‌ ترین خنده دنیا را دارد (عکس)

این حیوان زشت‌ ترین خنده دنیا را دارد (عکس)
به عقیده خیلی‌ها کفتار کریه‌المنظرترین حیوان است. شاید این تصویر که خنده هیستریک یک کفتار را به هنگام باران‌های سیل‌آسای اخیر در کنیا نشان می‌دهد، موید همین موضوع باشد