پارس ناز پورتال

استراحتگاه حیرت آور دانشجویان دانشگاه سئول

استراحتگاه حیرت آور دانشجویان دانشگاه سئول
طراحی ایده آل برای دانشجویان

دانشجویان دانشگاه سئول در چه جایی استراحت می کنند!

اما مسوولین تصمیم گرفتند تا این محدوده را برای دانشجویان تبدیل به مکانی جذاب کنند و به همین خاطر با طراحی و معماری گروه UTAA و با نورپردازی عالی، آن را به مکانی زیبا که در تصاویر مشاهده می کنید، تبدیل کرده و حالا دانشجویان تعطیلات آخر هفته و پارتی در آن برگزار می کنند.