پارس ناز پورتال

تبلیغات

تصاویر مهیج جدال بین خدنگ و مار وحشی

تصاویر مهیج جدال بین خدنگ و مار وحشی
"هنی لکوک" عکاس آماتور که با همسر خود به پیک نیک رفته بود به صورت اتفاقی این صحنه را در صحرای افریقای شکار کرده است.به گفته هنی، افعی قرار بود شام خدنگ شود، اما با پاسخ برق آسای مار روبرو شده و نقشه اش نقش بر آب شد.

خدنگ نام نوعی حیوان گوشت‌خوار گربه‌مانند است. و در تمام ایران زندگی میکند که در برخی مناطق به عنوان آفات دفع می شوند. این جانوران دشمن اصلی مارها به شمار رفته و در مناطقی که جمعیت مارها رو به افزایش است در طبیعت رها سازی می شوند. اما علیرغم مارها این جانور انواع پرندگان؛پستاندارن کوچک؛تخم پرنده؛حشرات ؛ و ریشه های گیاهان را در رژیم غذایی خود دارند.