خانه ای وحشتناک متعلق به زن و شوهر عجیب

خانه ای وحشتناک متعلق به زن و شوهر عجیب

شنی و چارلز مک کی زن و شوهر عجیبی هستند که دوست دارند به شکل ارواح زندگی کنند.
 
آنها توانسته اند هر ساله هزاران نفر را برای بازدید از خانه و لوازم عجیب و وحشتناک شان به تگزاس بکشانند.

 
 
 
 
 
 
 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات
Xبستن تبلیغ
تبلیغات