پارس ناز پورتال

خانه ای وحشتناک متعلق به زن و شوهر عجیب

خانه ای وحشتناک متعلق به زن و شوهر عجیب
شنی و چارلز مک کی زن و شوهر عجیبی هستند که دوست دارند به شکل ارواح زندگی کنند.
 
آنها توانسته اند هر ساله هزاران نفر را برای بازدید از خانه و لوازم عجیب و وحشتناک شان به تگزاس بکشانند.