پارس ناز پورتال

پیام علی کریمی درخصوص رفتن فرهاد مجیدی

پیام علی کریمی درخصوص رفتن فرهاد مجیدی
 افراد زیادی در مورد خداحفظی فرهاد مجیدی از فوتبال اظهار نظر کرده اند. نقل قولی نیز از علی کریمی در اینستاگرامی منتسب به وی به شرح زیر منتشر شده است:

تو این روزای کم ستاره ی فوتبال کشورمون یکی از ستاره های درخشان این فوتبال و دوست عزیزم از فوتبال خداحافظی کرد.

هرجا که هستی موفق باشی فرهاد مجیدی
علی کریمی