پارس ناز پورتال

تصاویر 18+ بازداشت اراذل و اوباش تهران

مجموعه : مجله خبری روز
تصاویر 18+ بازداشت اراذل و اوباش تهران
53 نفر از اراذل و اوباش تهران در عملیات شبانگاهی پلیس در پنجمین طرح برخورد با اراذل و اوباش دستگیر شدند.