پارس ناز پورتال

مسابقه دیدنی ریش و سبیل های عجیب

مسابقه دیدنی ریش و سبیل های عجیب
مسابقات جهانی زیباترین ریش و سبیل های ۲۰۱۳ در آلمان برگزار شد

در روستای کوچک "لاینفلدین اِشتِردینگن” در نزدیکی اشتوتگارت، شرکت کنندگان با انواع ریش های تو پُر، یا ریش تنگ، ریش بزی یا ریش سبک آزاد، سبیل انگلیسی، دالی یا امپراتوری به رقابت پرداختند.

 یکی از سازماندهندگان این مسابقه گفت: «مشارکت باور نکردنی داشتیم. شرکت کنندگان از سراسر جهان، از بیست کشور مختلف آمدند. تعداد رقبا از ۳۰۰ نفر بیشتر بود، یعنی خیلی بیشتر از آنچه انتظار داشتیم.»

در پایان، تیم آمریکا با نه مقام، در رده اول مسابقات جهانی ریش و سبیل سال ۲۰۱۳ قرار گرفت.


 

مسابقه دیدنی ریش و سبیل های عجیب
 

مسابقه دیدنی ریش و سبیل های عجیب
 

مسابقه دیدنی ریش و سبیل های عجیب
 

مسابقه دیدنی ریش و سبیل های عجیب