پارس ناز پورتال

پیوند صورت دختر 17 ساله غوغا به پا کرد

پیوند صورت دختر 17 ساله غوغا به پا کرد
 5 سال پیش در نتیجه یک آتش سوزی صورت یک دختر 17 ساله چینی به نام "شو جیانمی" به شدت آسیب دید طوری که چانه، پلک و قسمت بزرگی از گوش راست خود را از دست داد.

 

در حالی این اتفاق غم انگیز برای این دختر رخ داد که والدین شو توانایی پرداخت هزینه های جراحی وی را نداشتند ولی سال گذشته پزشکان پیشنهاد کردند که یک صورت جدید با استفاده از بافت گرفته شده از پایش روی سینه وی رشد می دهند تا برای پیوند آماده شود.

جراح شو دکتر جیانگ چنگهونگ گفت: در ابتدا ما یک تکه از رگ خونی را از ران وی گرفته و آن را وارد سینه کردیم، پس از آن یک بسط دهنده پوست را وارد بخشی از پوست کردیم که رگ خونی در آن قرار گرفته بود تا این که این بخش منبسط شده و پوست کافی برای صورت جدید شو تولید کند.


پزشکان پس از آنکه  از زنده ماندن این بافت که پوست جدید را می سازد، اطمینان حاصل کردند، آن را به صورت بیمار پیوند زدند.پزشکان اعتقاد دارند که زخمهای به جا مانده در اثر این جراحی ظرف چند هفته دیگر بهبود می یابد.دکتر جیانگ گفت: با صورت جدید شو به خوبی می تواند حالات صورت خود را به شیوه ای دقیق ابراز کند، صورت جدید وی حتی در اثر تغییر احساسات چون صورت همه انسانهای عادی سرخ می شود.پزشکان چینی سال سپتامبر گذشته جراحی مشابهی را انجام دادند، این جراحی پیوند بینی مردی بود که این بینی روی پیشانی وی با استفاده از بافتهای دنده ها رشد کرده بود.

پیوند صورت دختر 17 ساله غوغا به پا کرد
 

پیوند صورت دختر 17 ساله غوغا به پا کرد