پارس ناز پورتال

دختر علی دایی فوتبالیست میشود (عکس)

دختر علی دایی فوتبالیست میشود (عکس)
 
علی دایی دخترش را به همه تمرینات پرسپولیس می برد او برای خودش آزادانه در محل تمرین می چرخد.
 
دختر علی دایی فوتبالیست میشود (عکس)
 
دختر علی دایی فوتبالیست میشود (عکس)

دختر علی دایی فوتبالیست میشود (عکس)