پارس ناز پورتال

زیباترین دختر جهان در سال 2013 انتخاب شد (عکس)

زیباترین دختر جهان در سال 2013 انتخاب شد (عکس)
 
مراسم میس یونیورس جهان (دوشیزه جهان )  دیشب در شهر مسکوی روسیه برگزار شد و خانم گابریلا ایسلر میس یونیورس 2013 کشور ونزوئلا توانست مقام اول را به دست بیاورد و میس یونیورس سال 2013 دنیا شود.پارسال خانم الیویا کاپلو از ایالات متحده آمریکا میس یونیورس جهان 2012(دوشیزه جهان 2013 ) شد که امسال طبق قانون او تاج زیبایی را به میس یونیورس 2013 تقدیم کرد.
 

زیباترین دختر جهان در سال 2013 انتخاب شد (عکس)
 

زیباترین دختر جهان در سال 2013 انتخاب شد (عکس)