پارس ناز پورتال

عاقبت خنده دار مشروب خوری بیش از حد این خانم (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
عاقبت خنده دار مشروب خوری بیش از حد این خانم (عکس)
شراب نوشیدن بیش از حد خانم گارسون برایش ابروریزی به ارمغان اورد.خانم فرانک لوکاس27 ساله به همراه مردی به نام راشل گوست 25 ساله با نوشیدن مقدار زیادی شراب در رستوران لانگویل وافل هاوس هنگامی که از رستوران خارج و سوار بر ماشین شدند کنترل خود را از دست داده بودند.
 


هنگامی که پلیس ساعت 1.30 صبح به محل رسید ان دو در حالی که سوار بر ماشینی بودند در حال روابط بی شرمانه بودند.به گزارش پارس ناز پلیس با نزدیک شدن به ماشین دستور داد خودشان را جمع نمایند و سپس از انها تقاضای گواهینامه رانندگی کرد.
 

عاقبت خنده دار مشروب خوری بیش از حد این خانم (عکس)

به گفته پلیس در داخل ماشین تعداد زیادی بطری مشروب قابل مشاهده بود.راشل فورا خود را جمع و جور نمود اما خانم لوکاس در کمال بی شرمی از افسر پلیس تقاضای روابط جنسی نمود.افسر پلیس گواهینامه رانندگی انها را گرفت و خوردو را توقیف کرد.به گزارش پلیس هنگامی که خانم لباس پوشید به جای اینکه صندل خود را بپوشد چیزبرگر را به پای خود پوشاند.این حرکت خانم خنده ای بر لب افسر پلیس نشاند.