پارس ناز پورتال

خواستگاری به روش دانش آموز ابتدایی در ایستگاه اتوبوس

خواستگاری به روش دانش آموز ابتدایی در ایستگاه اتوبوس
دانش آموز ابتدایی از دختر همکلاسی خود در ایستگاه اتوبوس خواستگاری نمود.هنگامی که مدرسه تعطیل شد پسر عاشق پیشه زودتر به ایستگاه اتوبوس رفت و در حالی که نامه عاشقانه به دست گرفته بود منتظر نامزد همکلاسی خود بود.به گزارش پارس ناز بعد از 5 دقیقه دختر مو اسبی از راه رسید و پسر بچه در حالی که در مقابل او زانو زده بود از او خواستگاری نمود و هنگامی که جواب مثبت شنید دو تایی یکدیگر را در مقابل همکلاسیهاشان در اغوش گرفتند و دوستانشان برایشان کف زدند.یکی از عابران پیاده شهر سوژوی چین به نام "وو"می گوید پسربچه نیم وجب قد بیشتر ندارد و کلاس پنجم ابتدایی است.