پارس ناز پورتال

انتخاب عاشقانه ترین عکس سال

انتخاب عاشقانه ترین عکس سال
این تصویر توسط ایگور تورگاچکین عکاس روسی در دریاچه Abrau شکار شده است.