پارس ناز پورتال

شب عروسی به عزاداری تبدیل شد (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
شب عروسی به عزاداری تبدیل شد (عکس)

شب عروسی به عزاداری تبدیل شد

حین برگزاری مراسم عروسی در یمن یکی از مهمانان با اسلحه خود سرگرم رقص محلی بود که با شلیک اتفاقی سه تن از میهمانان را به خواب ابدی فرو رفتند. جشن عروسی در یمن با پایانی فاجعه آمیز میهمانان را در سوگ قربانیان نشاند.

شب عروسی به عزاداری تبدیل شد (عکس)

بر اساس تصاویر گرفته شده توسط دوربین های تلفن همراه یک گروه از مردان و پسران با برگزاری پایکوبی میهمان را گرد خود جمع کرده و پس از اندکی با شلیک اشتباهی به سمت میهمانان سه تن از افراد حاضر نقش بر زمین شدند.

شب عروسی به عزاداری تبدیل شد (عکس)

حین اجرای این مراسم پایکوبی آهنگی با طنین بالا در حال پخش بود که بعد از شلیک گلوله مرگبار قطع و به فریاد و جیغ میهمانان تغییر یافت.به گزارش پارس ناز تیر اندازی در تعطیلات و مراسم های جشن و سرور در یمن بسیار مرسوم بوده و با گزارشهای مکرر اتفاقاتی نظیر حادثه فوق رخ می‌دهد.

شب عروسی به عزاداری تبدیل شد (عکس)

شب عروسی به عزاداری تبدیل شد (عکس)

شب عروسی به عزاداری تبدیل شد (عکس)

شب عروسی به عزاداری تبدیل شد (عکس)