پارس ناز پورتال

تبلیغات

لحظه منفجر شدن شکم نهنگ به خاطره اسپرم + عکس

لحظه منفجر شدن شکم نهنگ به خاطره اسپرم + عکس
در جزیره فارو واقع در کشور دانمارک وال عظیم الجثه ای به ساحل رسید که شکمش پر از اسپرم بود.این وال در کانال باریک گیر افتاده و تلف شده بود توسط اب به ساحل رانده شدهبود.به گزارش پارس ناز یکی از زیست شناسان موزه جانور شناسی فارو سعی نمود شکم این وال غولپیکر را پاره نماید

آقای جارنی میکلس که از داخل شکم وال خبری نداشت به محض اینکه شکم را درید طوفانی از اسپرماو در در بر گرفت.اهالی جزیره فارو سعی دارند این وال بزرگ را پس از اینکه مواد و احشام شکمش راخالی نمودند اسکلتش را در موزه نگهداری نمایند.

 

 
 
 
اختصاصی پارس ناز