پارس ناز پورتال

زنجیر کردن این بچه کوچک در چین

مجموعه : مجله خبری روز
زنجیر کردن این بچه کوچک در چین
به نقل از رویترز بنا به گفته خانواده این کودک معلول ذهنی در شهر ژجیانگ او بسیار پرخاشگر است و به عابران حمله می کند و تنها راهی که برای کنترل او برای آنها مانده،  بستن با زنجیر است.