پارس ناز پورتال

عکس های جالب نفیسه روشن بازیگر

عکس های جالب نفیسه روشن بازیگر
 
نفیسه روشن زاده 1361 بازیگر سینما و تلویزیون است. او در باغ صبا تهران به دنیا آمده و دارای مدرک کارشناسی حقوق دانشگاه ازاد اسلامی است.
 

عکس های جالب نفیسه روشن بازیگر
 
عکس های جالب نفیسه روشن بازیگر
 
عکس های جالب نفیسه روشن بازیگر
 
عکس های جالب نفیسه روشن بازیگر
 

عکس های جالب نفیسه روشن بازیگر
 

عکس های جالب نفیسه روشن بازیگر