پارس ناز پورتال

لایچین سیر

تبلیغات

تبلیغات

ماشین

تبلیغات

عجیب و خنده دارترین دستشویی در جهان + عکس

عجیب و خنده دارترین دستشویی در جهان + عکس
تعبیه این دستشویی در میان آشپزخانه را به یکی از بدترین انتخاب ها برای محل دستشویی نام برده است. این دستشویی که در وسط آشپزخانه نصب شده است سرو صدای عجیبی در کمریج انگلیس به راه انداخته است.
 

 
 
 

بازی زولا

بازی زولا

Xبستن تبلیغ
فوتبال
X