پارس ناز پورتال

این خانم بی حجاب در میان سربازان ایرانی (+عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
این خانم بی حجاب در میان سربازان ایرانی (+عکس)
خانمی جوان با طمأنینه از میان سربازانی که برای اجرای فرمان حکومت نظامی به خیابان‌ ها آمده‌اند می‌ گذرد. عکاس عباس عطار است که آن زمان سی و چند سال داشت و بعد‌ها به استخدام آژانس عکس مگنوم درآمد.عطار عمده شهرت خود را مدیون عکاسی مستند در موقعیت‌ های خاص سیاسی و اجتماعی است.