پارس ناز پورتال

ضربه شلاق به خاطر شک در باکره بودن همسر (+عکس)

مجموعه : مجله خبری روز

ضربه شلاق به خاطر شک در باکره بودن همسر (+عکس)

یکی از دادگاه های مکه شخصی را به اتهام شک وتردید در باکره بودن همسرش به 20 ضربه شلاق محکوم کرد.روزنامه الشرق چاپ عربستان سعودی یک دادگاه در مکه مکرمه ،شوهر یک زن را بدلیل تهمت بی دلیل وادعای باکره نبودن به 20 ضربه شلاق پیاپی محکوم نمود.به گزارش این روزنامه،همسر این مرد، گفته که شوهر وی درمقابل پدر او و بزرگان محله که برای آشتی آنان رفته بودند، به او بی احترامی کرده و با اینکه یک فرزند هم از او به دنیا آورده، با این جمله به او تهمت زده است:
 

 
وقتی با این زن ازدواج کردم در شب زفاف متوجه شدم که این زن باکره نیست و این مساله را تا کنون مخفی نگه داشته ام و به کسی نگفتم.به گزارش پارس ناز وی خواستار مجازات شوهر خود شده است.بنابراین گزارش، متهم با تاکید بر صحت ادعای خود گفته است: درست است، من با این نیت که او باکره است با وی ازدواج نمودم اما شب زفاف پی بردم که او پیش تر ازدواج کرده و طلاق گرفته است و خانواده ی او پیش از ازدواج ما، مرا از این قضیه آگاه نکرده بودند و این کار آنها نوعی خیانت محسوب می گردد.

زمانی که صحت باکره بودن زن و عدم ازدواج قبلی او تایید گشت، مشخص شد که این مرد با سخنان خود نزد پدر و بزرگان محله آن هم پس از تولد یک فرزند، قصد سوء استفاده از همسرش را داشته است. این در حالی است که باکره بودن دختر و عدم ازدواج دوباره ی او در عقدنامه ی ازدواج درج شده است.متهم قادر به ارائه ی دلیل بر باکره نبودن همسرش نبوده؛ بنابراین و بنابر اقرار متهم مبنی بر اینکه وی پیش از این هم به همسرش تهمت زده بود و خود اعتراف هم شرعا دلیل اتهام می باشد، ونیز به دلیل انکار زن و عدم اثبات صحت این تهمت و سوگند او بر باکره بودنش، دادگاه مذکور حکم 20 ضربه شلاق پیاپی را برای آن مرد صادر نمود.


اختصاصی پارس ناز
 
 
Xبستن تبلیغ
تبلیغات
Xبستن تبلیغ
تبلیغات