"> آبتنی در آب سرد برای خوش آمدگویی به سال 2014

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

آبتنی در آب سرد برای خوش آمدگویی به سال 2014

آبتنی در آب سرد برای خوش آمدگویی به سال 2014
 
صدها نفر از مردم هلند و آلمان با وجود سرمای هوا و دمای پایین آب، شنا را به عنوان راهی برای خوش آمد گویی به سال 2014 میلادی برگزیدند. همزمان در ایتالیا نیز تعدادی از مردم شهر رم بر اساس سنت این کشور در رودخانه تایبر شیرجه زدند. در کشورهای گرمسیر اما آغاز سال نو کمی متفات تر بود و اروپایی ها و آمریکایی های ساکن در مراکش آغاز سال نو را در صحرا و یا کنار ساحل جشن گرفتند.