پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

اعتراض جالب خوکها در کشور آلمان + عکس

اعتراض جالب خوکها در کشور آلمان + عکس
تعداد زیادی از کشاورزان آلمان به همراه دامهای خود جلو معاونت فدرال آلمان تظاهرات کردند.در 15 ژانویه 2014 تعداد زیادی از کشاورزان به همراه خوکهای خود در اعتراض به کشاورزی و دامداری غیراورگانیک تظاهرات نمودند.این کشاورزان بر این باورند کشاورزی غیر ارگانیک به محیط زیست ضربه زده و استانداردهای سلامت را پایین می اورد.
 

 
 
 
 

مطالب جنجالی سایت

خانم دکتر زیبا برای درمان بیمارانش کاملا برهنه می شود +عکس های این خانم دکتر
خانم دکتر زیبا برای درمان بیمارانش کاملا برهنه می شود +عکس های این خانم دکتر
مشاهده بیشتر