پارس ناز پورتال

تعجب این خانم هنگام دیدن مرد برهنه (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
تعجب این خانم هنگام دیدن مرد برهنه (عکس)
مرد 51 ساله پس از خوردن مقدار زیادی قرص آمفیتامین وارد کافه وایت هارت شهر استافوردشیر شد.او در حالی وارد کافه شد که پایین تنه او کاملا برهنه بود و ساکی پر از ابزار و لوازم جنسی همراهش بود.افراد حاضر در کافه با دیدن مرد عکس العمل های متفاوتی نشان می دادند.یکی از مشتریان کافه که خانم بود با دیدن مرد شوکه شد و از کافه زد بیرون.دیوید شرات با دیدن این صحنه در حالی که کنترل خود را از دست داده بود رو به بقیه افراد حاضر نمود و گفت چنانچه افراد از دیدن من خجالت می شکند و یا باعث ازرده خاطر انها می شود می توانند کافه را ترک نمایند.او با گفتن این جملات از کافه رفت بیرون.
 

 
پس از طی نمودن مسافتی با گروهی از بچه های کوچک روبرو شد.خانم بیرون از کافه نتوانست صحنه روبرو شدن او و بچه های را طاقت بیاورد و زنگ زد به پلیس.نیروهای پلیس فورا در صحنه حضور یافتند و در جیبهای او مقدار زیادی قرص آمفیتامین پیدا نمودند.به گزارش پارس ناز یکی از مامورین پلیس در دادگاه گفت او به خاطر استفاده بیش از حد قرص کنترل خود را از دست داده و مرتکب چنین صحنه های زننده ای شده است.قاضی پرونده دیوید شرات را 85 پوند جریمه نمود.او همچنین مجبور است 12 ماه تحت آموزشهای اجتماعی قرار گیرد.

 
اختصاصی پارس ناز