پارس ناز پورتال

تبلیغات

اتاق جنسی قذافی دیکتاتور سابق لیبی کشف شد (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
اتاق جنسی قذافی دیکتاتور سابق لیبی کشف شد (عکس)
دیکتاتور سابق لیبی برای فرونشاندن اتش شهوت خود به صدها زن و دختر جوان تجاوز نموده است.در میان قربایان او دختران و پسران 14 ساله نیز دیده می شوند.گارد محافظ او برای کاستن شهوت دیکتاتور خود اقدام به ربودن دختران زیبارو می نمودند و سپس انان را به مکان نامعلومی که تازه محل ان کشف شده می بردند و پس از اینکه انها را از لحاظ سلامتی با دستگاه های مخصوص ازمایش می نمودند به نزد معمرقذافی می بردند.لوازم پزشکی جهت تست سلامتی دختران تیم محافظ قذافی اکثر زنان و دختران بودند.دیوارهای اتاق جنسی قذافی به رنگ قهوه ای بود و اتاق با شیوه های تنوع زینت داده شده بود.در اتاق تخت دونفره دیده می شود.
 

 

اتاق جنسی قذافی دیکتاتور سابق لیبی کشف شد (عکس)
 
 
 
 

مطالب جنجالی سایت