پارس ناز پورتال

فشنگ پرقدرت هشت پر رونمایی شد (عکس)

فشنگ پرقدرت هشت پر رونمایی شد (عکس)
اخیرا مرکز تحقیقات موشکی جورجیای امریکا از جدیدترین مدل فشنگ خود رونمایی نمود.این تیر معروف به آر آی پی بوده و قادر است با اصابت به بدن فرد تمامی احشام بدن او را بیرون می ریزد.انتهای این فشنگ طوری طراحی شده که هنگام اصابت به هدف از هم باز شده و به صورت هشت پر در می اید.
 

 

 
اختصاصی پارس ناز